PUBLIKACJE

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE:

Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wiedzy. Materiały z seminarium zorganizowanego w ramach Spotkania TIP/ISKO. Warszawa, 13-15 września 1995 r. Red. I. Dahlberg i K. Siwek. Warszawa: Wydawnictwo SBP 1996, 242s. [Zawiera m.in. Bibliografię adnotowaną "Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wiedzy 1960-1995". Oprac. Ingetraut Dahlberg]

 

ARTYKUŁY:

ISKO PL - nowa płaszczyzna współpracy naukowej w dziedzinie organizacji wiedzy w Polsce i na świecie.

ISKO PL - nowa płaszczyzna współpracy naukowej w dziedzinie organizacji wiedzy w Polsce i na świecie. (prezentacja PowerPoint)

Rola organizacji wiedzy w wymianie informacji i rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy.

I. Dahlberg: International Society for Knowledge Oragnization (ISKO).

 

SPRAWOZDANIA:

Organizacja wiedzy na potrzeby globalnego społeczeństwa uczącego się. IX Międzynarodowa Konferencja ISKO (Wiedeń - Austria, 4-7 lipca 2006 r.)

Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. (Podsumowanie i wnioski z IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Sesja Międzynarodowa ISKO PL, w ramach X Krajowego Forum INT, Zakopane 2009.

12 Międzynarodowa Konferencja ISKO w Montrealu (Kanada).


RAPORTY:

Raport 2008

Raport 2010

Raport 2012

Raport 2014

Raport 2016

do góry
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.