PRZYSZŁOŚĆ ISKO W POLSCE

Polski oddział ISKO zmierza do:

 • współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej (PTINT), Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP) i Międzynarodową Organizacją Terminologii Specjalistycznej (MOTS) oraz innymi profesjonalnymi organizacjami w dziedzinie organizacji wiedzy;

 • nawiązania współpracy z krajowymi oddziałami ISKO krajów sąsiednich (Rosja, Słowacja, Czechy i Niemcy);

 • twórczego inspirowania nowych tematów badawczych z zakresu organizacji i zarządzania informacją i wiedzą, przede wszystkim o charakterze zespołowym oraz wyzwalania w tym zakresie aktywności naukowej i organizacyjnej członków ISKO;

 • zorganizowania w 2014 roku w Krakowie międzynarodowej konferencji ISKO;

 • zorganizowania w 2019 roku Jubileuszowej (25 lat ISKO w Polsce) międzynarodowej sesji ISKO PL;

 • uzupełnienia informacji o polskim oddziale ISKO na oficjalnej stronie ISKO;

 • uzupełnienia gremiów ISKO o przedstawicieli Polski;

 • zaprojektowania sieci stron internetowych lokalnych oddziałów ISKO w Polsce;

 • tworzenia nowych lokalnych oddziałów;

 • udziału członków polskiego oddziału ISKO w krajowych i międzynarodowych konferencjach;

 • od 2009 r. ISKO PL organizuje na forach PTINT jedną z sesji tematycznych.
do góry
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.