KONFERENCJE NAUKOWE

Do tej pory ISKO PL zorganizowało następujące konferencje naukowe:

 • 13-15 września 1995 r. - Warszawa: Research Seminar of the TIP/ISKO Meeting „Compatibility and Integration of Order Systems”;

 • W dniach 25-28 września 2007 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach IX Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. „Rola organizacji wiedzy w wymianie informacji i rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy”. [Galeria zdjęć...]

 • W dniach 22-25 września 2009 roku National ISKO Chapter PL zorganizowało w ramach X Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową nt. "Rola organizacji wiedzy w zapewnieniu dostępu do bezpiecznej i innowacyjnej informacji"- http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/10forum.html.

 • W dniach 20-23 września 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XI Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w ramach której wystąpiła m.in. Maria G. Bonome (Hiszpania) z referatem pt. Knowledge Organization aimed to decision making.

 • W dniach 29 września - 2 października 2011 r. National ISKO Chapter PL zorganizował wspólnie z German Chapter of ISKO w Cottbus (Niemcy) warsztaty poświęcone ekonomicznym uwarunkowaniom tworzenia i organizacji wiedzy z uwzględnieniem kontekstów narodowych i międzynarodowego. W warsztatach wzięło udział czterech członków ISKO PL.

 • W dniach 24-27 września 2013 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XII Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową, w której wystąpił prezydent ISKO -  dr H. Peter Ohly z referatem pt. Challenges of Knowledge Organization and ISKO”.

 • ISKO PL było patronem sesji poświęconej organizacji wiedzy w ramach II Konferencji Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w Warszawie w dniach 15-16 kwietnia 2013 r.

 • W dniach 19-22 maja 2014 r. ISKO PL zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję (ISKO 2014) w Krakowie (Polska) nt. Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości. Gospodarzem konferencji był Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (INIB) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wzięło udział 150 uczestników z ponad 30 krajów.

 • W dniach 20-22 września 2017 roku National ISKO Chapter PL zorganizował w ramach XIV Forum PTIN w Zakopanem sesję naukową ISKO.

 • ISKO PL objęło patronatem sesję poświęconą organizacji wiedzy w ramach IV Konferencji Naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, organizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej UW w Warszawie w dniach 15-16 maja 2017 r.

 • A join event of ISKO POLAND and ISKO ITALY, January 16-17, 2019

Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.