KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

W programie polskiego oddziału ISKO wymienia się m.in. następujące kierunki działalności:

  • promocja ISKO w Polsce oraz zwiększenie liczby jej członków;

  • zaprojektowanie sieci stron WWW "ISKO w Polsce" oraz linków do stron ośrodków lokalnych oraz instytucji, w których pracują członkowie polskiego oddziału ISKO z akcentowaniem wzajemnych korzyści członków ISKO i instytutów naukowych, w których pracują;

  • promocja i publikowanie w czasopiśmie "Knowledge Organization" (KO);

  • przygotowywanie informacji o działalności ISKO w Polsce do działu ISKO News w „KO”;

  • udział w przygotowywaniu Knowledge Organization Literature publikowanej w "KO";

  • opracowywanie w postaci bazy danych bieżącej bibliografii prac z zakresu organizacji informacji wiedzy w Polsce;

  • utworzenie przy Zakładzie Zarządzania Informacją INIB UJ ośrodka dokumentacyjnego polskiego oddziału ISKO w zakresie organizacji, zarządzania informacją, wiedzą gromadzącego i przechowującego w depozycie publikacje ISKO;

  • udział członków polskiego oddziału w konferencjach krajowych, regionalnych i międzynarodowych ISKO;

  • stymulowanie i promocja badań naukowych w dziedzinie teorii i praktyki organizacji i zarządzania informacją oraz wiedzą.
do góry
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.