Informacje o publikacjach członków ISKO PL w „Knowledge Organization”

Ścibor E. (2000): Book Reviews: Sosińska-Kalata B.: Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach [Models of knowledge organization in documentary information retrieval systems]. Warszawa: Wydawnictwo SBP 1999. „Knowledge Organization” vol. 27 No1/No2 p. 76-77.

Babik W. (2006): ISKO Activities in Poland. “Knowledge Organization” vol. 33 No 2 p. 122-123.

Babik W., Sapa R. (2008): Raport from ISKO-Poland. “Knowledge Organization” vol. 35 No 1 p. 59-60.

Osińska V., Bała P. (2010): New Methods for Visualization and Improvement of Classification Schemes: The Case of Computer Science. “Knowledge Organization” vol. 37 No 3 p. 157-172.

Osińska V. (2010): Visual Analysis of Classification Scheme, „Knowledge Organization” vol. 37 No 4 p. 299-306.
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.