Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization – ISKO) działa obecnie w 40 krajach, w tym w Polsce i ma wiele narodowych oddziałów.

Powinna ona zainteresować specjalistów (teoretyków i praktyków) informacji naukowej w Polsce, przede wszystkim ze względu na możliwości, jakie stwarza specjalistom z tej dziedziny nauki i działalności praktycznej

Profesjonalne organizacje międzynarodowe odgrywają ważną rolę w kreowaniu i kształtowaniu krajowej i zagranicznej współpracy naukowej specjalistów z różnych dziedzin. [Więcej...]

 

Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.