HISTORIA

Za moment inicjujący rzeczywistą działalność ISKO w Polsce można uznać I Europejską Konferencją ISKO, która odbyła się w Bratysławie (Słowacja) w dniach 14-16 września 1994 r. Organizatorem było The National Slovak ISKO Chapter, the ISKO General Secretariat oraz Infoterm (Wiedeń) w kooperacji z International Society for Knowledge Organization. Z Polski uczestniczyły w niej: dr Ewa Chmielewska-Gorczyca (IBIN UW), prof. Henryk Rybiński (Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej), mgr Sylwia Ramotowska (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie) oraz mgr inż. Krystyna Siwek (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). W czasie tej konferencji ówczesny Prezydent ISKO w latach (1989-1996) Dr Ingetraut Dahlberg zaproponowała polskim uczestnikom wstąpienie do ISKO, założenie polskiego oddziału ISKO oraz zorganizowanie w Polsce krajowej konferencji ISKO. Taka konferencja rzeczywiście została zorganizowana w 1995 roku. Było to Research Seminar of the TIP/ISKO Meeting Warsaw, 13-15 September 1995 (we współpracy z Towarzystwem Informacji Profesjonalnej TIP oraz SBP). Wzięło w niej udział około 60 uczestników. Od samego początku istnienia ISKO honorowymi członkami ISKO byli prof. Eugeniusz Ścibor (1929-2003) oraz redaktor Zygmunt Stoberski (1916-2006). Prof. Ścibor był też członkiem Komitetu Redakcyjnego (tzw. consulting editor) czasopisma „Knowledge Organization”.

Poza wcześniej wymienionymi uczestnikami konferencji w Bratysławie (4 osoby) jeszcze przed wspomnianą konferencją w Warszawie w 1995 roku deklarację wstąpienia do ISKO złożyli: dr Wiesław Babik (Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Pracownia w Krakowie), mgr Lucyna A. Bielicka (Instytut INTE Warszawa), dr Katarzyna Materska (IBIN UW, prof. Mieczysław Muraszkiewicz (IBIN UW), dr Barbara Sosińska-Kalata (IBIN UW), dr Jadwiga Woźniak (IBIN UW). Nieco później do ISKO wstąpili: mgr Wiesław Gliński (IBIN UW) oraz dr Paweł Gierycz (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). W latach 1994-2005 ISKO w Polsce liczyło 13 członków (11 indywidualnych oraz 2 honorowych), (w tym 10-ciu z Warszawy oraz 1 z Krakowa) oraz dwie organizacje będące tzw. członkami instytucjonalnymi: Towarzystwo Informacji Profesjonalnej (TIP) oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (IOS).

Od początku 1995 roku koordynatorem krajowym ISKO w Polsce była mgr inż. Krystyna Siwek (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie). Członkowie ISKO PL uczestniczyli w kilku konferencjach ISKO: 1990 – Darmstadt (Niemcy), 1994 – Bratysława (Słowacja), 1998 – Lille (Francja) oraz 2006 – Wiedeń (Austria). Oprócz seminarium ISKO w 1995 roku w Warszawie nie były organizowane kolejne imprezy, natomiast członkowie spotykali się na innych środowiskowych seminariach i konferencjach naukowych w Polsce.

W maju 2006 roku wybrano nowego koordynatora krajowego ISKO. Został nim prof. W. Babik z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Skarbnikiem ISKO PL została dr Katarzyna Materska (INISB UW). W tym samym roku przeprowadzono weryfikację dotychczasowych członków ISKO w Polsce oraz przeprowadzono akcję pozyskiwania nowych członków ISKO. Pod koniec tego roku liczba członków wzrosła do 23 (stan na 31 grudnia 2006 r.). Na początku 2007 roku zaczął działać National Chapter ISKO in Poland. Utworzono trzy tzw. local chapters: w Warszawie (10 członków – Koordynator lokalny: dr Katarzyna Materska), w Krakowie (8 członków – Koordynator lokalny: dr hab. Wiesław Babik) i w Katowicach (5 członków – Koordynator lokalny – dr hab. Diana Pietruch-Reizes). Wspomniane local chapters są związane z trzema Instytutami Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, będącymi najlepszymi ośrodkami kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce. ISKO w Polsce liczy w 2019 r. 69 członków.

Działalność Krajowego Oddziału ISKO w Polsce została oparta o kierowany przez prof. W. Babika Zakład Zarządzania Informacją, wchodzący w skład struktury Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

do góry
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.