CZŁONKOSTWO W ISKO

Aby zostać członkiem ISKO należy:

  • wypełnić formularz rejestracyjny (Registration Form);
  • wersję elektroniczną tego formularza wysłać w postaci załącznika na adres: w.babik@uj.edu.pl;
  • dostarczyć do Koordynatora ISKO w Polsce lub Skarbnika kopię papierową formularza (z własnoręcznym podpisem);
  • dokonać do końca danego roku wpłaty składki członkowskiej na następny rok.

Dane na elektronicznych formularzach wraz z opłatą składki są przekazywane do Sekretariatu Generalnego ISKO.

Zachęcamy do wstąpienia do tej międzynarodowej organizacji.


Aby zrezygnować z ISKO trzeba:

Wytyczne ISKO: "Membership ends by withdrawal from the society which must be announced to the Presidency or the General Secretariat in writing no later than October 1 of any year".

  • należy napisać zdanie po angielsku (może to być zdanie typu: I resign the membership in ISKO lub podobne), skierować je do Prezydenta ISKO dr Ohly'ego lub do Sekretariatu Generalnego ISKO i przesłać na jeden z podanych adresów: secr@isko.org lub exec@isko.org; Termin: przed 1 października każdego roku.
  • kopię pisma należy przesłać na e-mail: w.babik@uj.edu.pl.


do góry
Projekt i wdrożenie strony wykonali studenci II roku studiów w INIB UJ w ramach przedmiotu "Projekty profesjonalne".
Copyright © 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone.